Hotline

Điện thoại 0936 341 333

Hotline

Hotline 0888888823

Menu

Email

Email nguyengiacontainer@gmail.com

Kích thước container 40 khô

ưới đây là một số loại kích thước container 40 feet khô phổ biến:

 1. Container 40 feet GP (General Purpose):

  • Chiều dài: 12,192 mét (40 feet)
  • Chiều rộng: 2,438 mét (8 feet)
  • Chiều cao: 2,591 mét (8 feet 6 inches)
 2. Container 40 feet High Cube:

  • Chiều dài: 12,192 mét (40 feet)
  • Chiều rộng: 2,438 mét (8 feet)
  • Chiều cao: 2,896 mét (9 feet 6 inches)
 3. Container 40 feet Palletwide:

  • Chiều dài: 12,192 mét (40 feet)
  • Chiều rộng: 2,438 mét (8 feet 6 inches)
  • Chiều cao: 2,591 mét (8 feet 6 inches)
  • Khác biệt chính: Thiết kế rộng hơn để chứa nhiều pallet hơn, đặc biệt phù hợp cho hàng hóa palletized.
 4. Container 40 feet Reefer (điều hòa):

  • Chiều dài: 12,192 mét (40 feet)
  • Chiều rộng: 2,438 mét (8 feet)
  • Chiều cao: 2,591 mét (8 feet 6 inches)
  • Đặc điểm chính: Container có hệ thống điều hòa nhiệt độ để vận chuyển hàng hóa đông lạnh.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số loại kích thước container 40 feet khô phổ biến. Còn nhiều loại container khác có các chỉnh sửa kích thước và tính năng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển cụ thể.

Copyrights © 2024 Nguyễn Gia Container. Design by vkooltips.com